[Terug naar index]

07.02.2018

Uitnodiging Ledenvergadering

Filmavond

 

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Ledenvergadering op :

Vrijdagavond 23 januari

om 20 uur

in het clublokaal

Filmavond

Leven op de evenaar - Deel I
"De kracht van de zon"

Bar, Boeken- en materiaaldienst zijn open .

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs

Meer info : Hier klikken15.01.2018

Uitnodiging Statutaire Ledenvergadering

26 Januari 2018

 

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Statutaire Ledenvergadering op :

Vrijdagavond 26 januari

om 20 uur

in het clublokaal

Met herverkiezing van het bestuur. Formulier HIER klikken.
Verslagen , met o.m. kasverslag , clubwerking, ...
Het jaaroverzicht 2017 in beeld.
Voorstelling clubactiviteiten (clubagenda) 2018

Het bestuur stelt uw aanwezigheid zeer op prijs !!


Niet vergeten : Het formulier af te geven / op te sturen naar het clubsecretariaat (Dhr. Andre De Corte, Heidestraat, Moerbeke ) voor aanvang statutaitre vergadering.
Eventuele bemerkingen, voorstellen , .... kunnen tevens vermeld worden op het formulier.
Doen !!Voor formulier HIER klikken

(Via beveiligde Ledenpagina)


15.01.2018

Betaling lidgeld

 

 

Heeft U bij vergetelheid uw lidgeld ( 27,00 Euro) nog niet betaald en wenst U lid te blijven ?
Stort dan het verschuldigde bedrag zo vlug mogelijk op het rekeningnummer van de club of kom het contant betalen aan onze penningmeester.
Bij laattijdige betalingen is het mogelijk dat u de tijdschriften met vertraging of het eerste nummer niet zult ontvangen.

Terug naar top

18.12.2017

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Januari 2018

 

Met een hapje en een drankje nodigt het Bestuur onze leden uit, om het nieuw aquariumjaar in te zetten. Mogelijks mogen we jullie in grote getale ontvangen en dit zou zeker een opsteker zijn om het nieuwe jaar goed in te zetten.
Clublokaal, Weststraat, 13 te Moerbeke
12 januari 2018 om 20.00 uur

Iedereen is welkom !!

 

30.11.2017

Lidgeld 2018

 

 

Het lidgeld voor het "werkingsjaar 2018" bedraagt 27 euro.
Dit wegens de verhoging van de clubbijdrage aan de BBAT .
(stijging onkosten drukwerk Aquariumwereld)
Gelieve uw bijdrage zo vlug mogelijk te vereffenen
bij onze penningmeester Luciën.
Dit kan kontant tijdens de openingsdagen en uren van het clublokaal.

Een overschrijving kan ook via het onderstaand rekeningnummer :Niet vergeten te vermelden : Naam en voornaam MAV lidgeld 2018

Doe het zo vlug mogelijk , zodat u zonder onderbreking uw clubblad en Aquariumwereld kunt blijven ontvangen. Doen !!


 

Terug naar top

18.12.2017

Inbinden "Aquariumwereld"

 
 

Leden, welke hun jaargangen van AQUARIUMWERELD wensen in te binden , moeten zich houden aan de volgende regels :

w

  1.

Verwijder alle nietjes.

  2. Omslagen verwijderen.
  3. Publicaties verwijderen.
 

4.
.

VIVARIUM-kaarten worden nooit ingebonden. Dus verwijderen als je ze niet wil kwijtgeraken.
  5. . Jaaroverzicht vooraan of achteraan  , dus naar keuze , hierop DIENT de identiteit van de eigenaar vermeld te worden , dit met potlood of met een 'post it' klever
  6.


Alle nummers goed rangschikken. Januarimaand vooraan, enz.
Wie een jaargang afgeeft met ontbrekende boekjes met verzoek ze aan te vullen, tegen betaling weliswaar:  >>>>>>       DE INBINDDIENST DOET DIT NIET
.

  7. Alles goed inpakken in plastiekzakje met vermelding van uw naam en van de club.  
   

 

Meer INFO
  De in te binden nummers kunnen tot laatse vrijdagavond van januari afgegeven worden in ons clublokaal . (op statutaire ledenvergadering)
HIER klikken
  NB.Oude jaargangen kunnen ook nog aangeboden worden ter inbinding.  

 

Terug naar top